Proces

Processen er enkel. Vi beder om adgang til projektet uanset hvilket informations niveau og fase, projektet er i. Så løbet vi det igennem og vender tilbage med forslag til honorar i tilfælde af, at vi finder fejl og mangler, tidsplan og omfang. Forud for dette har du som projektejer taget stilling til, om du ønsker en lille, mellem, stor eller entreprenør granskning. Vi går igang og melder straks tilbage, såfremt vi finder forhold, der kan drøftes som værende fejl og mangler. Du beslutter om du vil fortsætte, og fortsætter granskningen vil vi dokumentere det vi finder af eventuelle fejl og mangler på projektmaterialet og sender det til dig. Du ser det igennem og som tilkøb deltager vi gerne i møde med dem, der har lavet projektet for drøftelse af det vi har fundet.

 

 

Gratis Projektgranskning, 2016