Ansvar

Vi tager ansvar for vores professionalisme og granskning. Det betyder ikke, at projektet er helt uden fejl og mangler, efter vi har foretaget projektgranskning, men det betyder, at vi har medvirket til en minimering af fejl og mangler i forhold til, hvis vi ikke havde foretaget projektgranskningen. Vi tager ansvar for vores granskning på en sådan måde, at vi hellere peger på forhold, hvor det kan drøftes om det rent faktisk er en fejl og mangel, for så eventuelt at drøfte det med dem, der har udarbejdet projektet, end vi ved tvivl undlader. Eksempel er om det er en fugtteknisk fejl ikke at bruge dampspærre men dampbremse i en konstruktion med træuld – i sådan tilfælde, hvor forhold som dugpunkt og anden eller tilsvarende byggeteknik kan beregnes, medtager vi forhold vi finder og finder nævneværdige. Vores ansvar er altid lig med vores udbetalte honorar på den pågældende sag og det pågældende projekt.

 

 

Gratis Projektgranskning, 2016