Byggeskadefonden

Hovedformålet med projektgranskning er at forebygge svigt og skader. En effektiv projektgranskning skal derfor have fokus på dispositioner og løsninger, hvor der er stor sandsynlighed for, at der opstår svigt, som kan reducere bygnings delenes levetid og forøge udgifterne til vedligeholdelse og udskiftning. Projektgranskningen bør særligt have fokus på sammenføjning af bygningsdele og på grænseflader mellem forskellige entrepriser, herunder systemleverancer.

 

Citat: Byggeskadefonden

Statens Byggeforskningsinstitut

Granskning af byggeprojekter kan være nyttigt for kvaliteten af det færdige byggeri. Denne anvisning sigter mod at støtte især tværfaglig, ekstern granskning af byggeprojekter ved at beskrive, hvordan granskning kan planlægges, gennemføres og dokumenteres.

 

Citat fra SBI 246