Ingen fejl eller mangler i projektet intet honorar for granskningen

Ingen fejl eller mangler i projektet intet honorar for granskningen

Byggerating A

Hvordan gratis

Konceptet gratis projektgranskning fungerer således, at vi får adgang til at vurdere projektets omfang og giver herefter et for os bindende overslag på omkostningerne ved at lade projektet blive analyseret og gransket for fejl og mangler. Finder vi ingen fejl/mangler, skal der ikke betales honorar for granskningen. Finder vi derimod fejl eller mangler, betales det aftalte honorar. Ofte er det projektejerne, der lader projektet granske.

Hvordan granskning

Det er heldigvis nemt. Vi skal blot have adgang til projektet som enten tilsendes os digitalt eller placeres på et projekthotel eller i skyen eller lignende løsning. Vi sammensætter et team af arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, byggeøkonomer, adjunkter som lektorer og andre og lader disse foretage en fagopdelt granskning fordelt på arkitektfag og ingeniørfag samt entreprenørskab alt efter aftalt omfang.

Hvordan resultat

Vi organiserer os præcist til granskningens behov. Nogle gange er det et mindre arkitekt-projekt, andre gange er det et større hovedentreprise udbud. Vi sammensætter et team, der passer til opgaven og synliggøre teamdeltagerne. Selve resultatet fås fagopdelt på arkitektfag, VVS, Ventilation, Spildevand, El-/automatik, konstruktion samt såfremt det ønskes – bygbarhed, bære- dygtighed, brand og lignende specialer.

Den danske bygge- og anlægsbranche er verdens bedste. Der ses dog fortsat for mange fejl og mangler i byggeriet – både under projekteringen, men også under udførelsen. Der er mange årsager til, at der fortsat er fejl og mangler, men ved at minimere fejl og mangler i projekt-materialet, minimeres fejl og mangler i det færdige byggeri.

Jens Christian Christensen Gratis Projektgranskning.

Gratis Projektgranskning

Vi tror på, vore kolleger er nogle af de bedste i verden. Alligevel er det vores erfaring, at vi gennem projektgranskningen finder fejl og mangler der er nemme at rette på “papiret” men dyrt, når først byggeriet er udført. Hos Gratis projektgranskning er det arkitekter, ingenører, bygningskonstruktører, specialister, jurister, økonomer og entreprenører der foretager projektgranskningen og ofte med inddragelse af leverandører, producenter og i nødvendigt omfang myndigheder.

Vi sammensætter et team, som er tilpasset netop dit projekt.

Om os

Lille projektgranskning

Den lille projektgranskning anvendes, når det er et enkelt fag, der ønskes gransket. Det kan f.eks være, at en ventilationsingeniør ønsker, at lade sit eget projekt granske. Og dette sker ved at vi foretager projektgranskningen af tegninger og beskrivelser og kan også foretage kontrol i forhold til øvrige fag og bygningsdele, såfremt dette ønskes.

Mellem projektgranskning

En mellem projektgranskning er, hvor vi foretager alle discipliner i et fag som eksempelvis et ingeniørfag. Her foretager vi granskning af varme, brugsvand, ventilation og mere. Det kan også være arkitektprojektet, hvor vi foretager granskning af hele faget, altså gartner, maler, tømrer, snedker, gulve, lofter og mere på både tegninger og beskrivelser.

Stor projektgranskning

Den store projektgranskning omfatter både arkitektfag og ingeniørfag og dermed hele projektet fra betonarbejdet til inventar. Vi lader hele projektet løbe igennem fag for fag og ser på projektet som helhed hvad angår udbuds- og eller kontraktgrundlaget. Vi foretager altså projektgranskning på hele projektet.

Ekstra projektgranskning

Vores ekstra projektgranskning omfatter også entreprenørdiscipliner som tid, økonomi og bygbarhed. Men den ekstra projektgranskning kan også indeholde bygherre granskning hvis typiske emner, der granskes på kan være IKT, bæredygtighed og brugeropfyldelse. Sammen kan vi definere behovet.

Kontakt os

Projektgranskerne

Projektgransker

Jens Christian

Arkitektfag

Jonas

Arkitektfag

Peter

Konstruktioner

Gert

Installationer

Søren

BIM + IKT gransker

Thomas

Arkitektfag

Rasmus

Mål, koter mv.

Benedetto

Entreprenørfag

Claus

Byggeteknik

Jens Pryds Hansen

Byggeteknik

Finn Ziska Jensen

Specialisterne

Øvrige

Entreprenørfag

Karim Al-Adwan

Typisk er det bygherre, der beder rådgiverne på projektet om at foretage en projektgranskning forud for, at projektet sendes i udbud. Det er dog også ofte totalentreprenøren, der gør det samme forud for udførelsen går i gang.

Gratis Projektgranskning

Overslag på honorar